Қожа Мұхтар Бахадырұлы

Тарих ғылымдарының докторы, профессор

2019 жылы «Күлтөбе қалажұртының тарихи орындарын қалпына келтіру» жобасының ғылыми кеңесшісі

Мұхтар Бахадырұлы - Қазақстанның ортағасырлық қалаларын археологиялық зерттеуімен айналысатын белгілі ғалым. Республикалық және халықаралық археологиялық экспедициялардың жетекшісі және қатысушысы.

Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті (Түркістан) Археология институтының аға ғылыми қызметкері.

2019 жылы «Күлтөбе қалажұртының тарихи орындарын қалпына келтіру» жобасының ғылыми кеңесшісі болды.

Ғалым түркі өркениетін түсіну, оның қалыптасу кезеңдері мен процестері, түркі халықтарының тарихы, мәдениеті бірлігін ашуда көптеген ғылыми еңбектер жариялады.

Олардың ішінде: «Оғыз бата оқу храмдары», «VIII ғасырдағы Ферғана, Чача және Таяу Сырдария аймақтарындағы арабтардың жорықтары», «Сарайшықтың таңдаулы діни кешені», «Қазақстанның сағанада жерлеулері туралы» және басқалар.